Contractmanagement

Contractmanagement is het managen van alle aspecten die binnen een contract aan de orde komen. Leveringen, planning, scope, tijd, financiën, kwaliteit zijn voorbeelden hiervan.
Infravision treedt op als professioneel partner in contractmanagement. Hiervoor helpen we bedrijven en overheidorganisaties in de contractvoorbereiding en de contractuitvoering.

Contractvoorbereiding

Infravision heeft ervaring met diverse vormen van geïntegreerde contracten zoals: Design & Build (D&B), Engineering & Construct (E&C), Design Build Finance en Maintain (DBFM) maar ook de traditionele vormen zoals Prestatiecontracten en RAW-bestekken. Infravision helpt u bij het schrijven van bestekken en overige contractonderdelen én kan het management van de contractvoorbereiding voor u uitvoeren. Daarnaast begeleidt Infravision u bij andere vormen van contracten bijvoorbeeld contracten met leveranciers, overheidorganisaties en ingenieursbureaus.

Contractuitvoering

Door de vele jaren ervaring in de uitvoering helpt Infravision u bij de uitvoering van het contract. Wij hebben de expertise om toe te zien dat het contract wordt nageleefd. Daarbij kunnen we als contractmanager optreden voor opdrachtgever en opdrachtnemer. In de uitvoering van (geïntegreerde) contracten kunnen we tevens als auditor optreden. Wij kunnen toetsen uitvoeren op kwaliteitssystemen, processen en produkten.