Opdrachtgevers

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor Janze Projectmanagement B.V. Wij bieden ondersteuning bij het schrijven van managementproducten voor de projecten Westrandweg en Schiphol Amsterdam Almere.

Infravision Management & Consultancy treedt als partner op en is verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van verkeerstechnische installaties (Verkeersregelinstallaties, DRIP’s Openbare Verlichting, Filedetectie, en verkeerssignalering, CCTV camera’s) voor verschillende projecten (N201 A4, A20 Moordrecht).

Infravision Management & Consultancy treedt als partner op en is verantwoordelijk voor voor het ontwerp en realisatie van verkeerstechnische installaties (Verkeersregelinstallaties, DRIP’s Openbare Verlichting, Filedetectie, en verkeerssignalering) voor het project viaduct Knooppunt E op de tweede maasvlakte.

Infravision Management & Consultancy treedt als partner op bij het produceren van het aanbiedingsontwerp van verkeerstechnische en tunneltechnische installaties Stadsbaantunnel Leidsche Rijn.

Infravision Management & Consultancy adviseert het cluster Stormvloedkeringen bij het beheer en (probabilistisch) onderhoud van alle E- en W-installaties van de Stormvloedkeringen: Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hollandse IJselkering, Hartelkering, Haringvliet- en Volkerraksluizen. Activiteiten: schrijven van Vraagspecificaties voor variabel onderhoud, geven van advies, uitvoeren audits SCB, beoordelen technische en managementproducten en ondersteuning contractmanagement. Advisering op het gebied van machineveiligheid en CE-markering.

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor BAM Verkeerstechniek BV.

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor Bekwaam InterimManagement BV

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor TASK BV.

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor Waterschap Zuiderzeeland.

Infravision Management & Consultancy treedt op als partner voor NoNoA BV.