Projectbeheersing

Tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van projecten dienen bepaalde thema’s te worden bewaakt. Infravision heeft expertise met de volgende thema’s:

In de projectvoorbereiding wordt een kostenraming gemaakt die behoort bij de uitvoering van het project. Dit zijn onder andere kosten voor de uitvoering van het contract, personeelskosten ten behoeve van de medewerking aan het project en een reservering ten behoeve van risico’s. Tevens moet inzichtelijk worden gemaakt in welke perioden de kosten daadwerkelijk vallen.
Infravision kan voor u de complete raming verzorgen. Hierbij maken we gebruik van de Standaard Systematiek voor Kostenramingen zoals deze in de bouwwereld en overheidorganisaties wordt toegepast. Dit is een transparante manier om diverse kostensoorten met betrekking tot het contract inzichtelijk te maken en te behouden. Daarnaast hebben we de expertise om een monte-carlo simulatie uit te voeren op de raming. Middels deze simulatie kunnen we de betrouwbaarheid weergeven van de totale kosten die met het project zijn gemoeid.
Naast het maken van ramingen kan infravision voor u diverse financiële voortgangsrapportages leveren. Wij bewaken voor u het budget gedurende de looptijd van een contract.

Vanaf het begin van het project inventariseert Infravision voor u de risico’s. Hierbij maken we gebruik van de RISMAN-methodiek. Met behulp van deze methodiek kijken we onder andere naar technische, juridische en inkoop risico’s. Wij kunnen voor u het complete risicomanagement uitvoeren. Wij monitoren de risico’s gedurende de looptijd van het project en vullen eventueel het risicodossier aan indien er zich andere of meer risico’s voordoen. In de voorbereiding en uitvoering monitoren we of beheersmaatregelen worden genomen en wáár ze worden genomen.

Een goede planning is een must voor ieder project. Indien producten en bijbehorende activiteiten niet goed zijn gepland, wordt informatie niet goed gecommuniceerd naar belanghebbenden. Infravision produceert professionele planningen gebaseerd op een veel gebruikte methodiek. In één oogopslag is helder wat het kritieke pad is dan wel welke kritieke paden het project kent. Daarnaast hebben we de expertise om een monte-carlo simulatie uit te voeren op de planning die de betrouwbaarheid weergeeft van de doorlooptijd van het project.

De praktijk leert dat de meeste projecten niet worden uitgevoerd zoals ze aan de start van het project zijn bedacht. Hogere kosten, aanvullende producteisen, een langere doorlooptijd van producten en aanvullende werkzaamheden zijn enkele voorbeelden hiervan. Infravision bewaakt voor u het overzicht en legt al deze afwijkingen op een gestructureerde manier vast.