Machineveiligheid en CE-markering

Infravision is gespecialiseerd (TÜV-gecertificeerd) op het gebied van machineveiligheid en CE markering. Wij helpen u graag bij alle aspecten die hierin relevant zijn:

  • het vaststellen van de Richtlijnen die van toepassing zijn op uw machine;
  • het uitvoeren van een risicobeoordeling;
  • het bepalen van Europese geharmoniseerde normen die van toepassing zijn op de essentiele eisen uit de Richtlijnen;
  • het bepalen van de juiste conformiteitsprocedure;
  • het op orde brengen van uw technisch dossier;
  • het opstellen van de verklaring van overeenstemming;
  • het aanbrengen van de CE- markering op uw machine.

Machineveiligheid

Veiligheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen is cruciaal. De Arbowet stelt hier stringente eisen aan. Machines worden ook gezien als arbeidsmiddel. De Machinerichtlijn of verordening machines stelt essentiële veiligheid en gezondheidseisen aan machines.  Infravision adviseert graag bij het veilig gebruiken van uw machine. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van risicobeoordelingen (RIBO’s) op basis van de NEN-EN-ISO 12100, het bepalen van risico reducerende maatregelen en het bepalen van Performance Levels en SIL-classificaties voor veiligheidsfuncties.

CE-markering

CE-markering van machines is verplicht voor alle machines die vanaf 1995 nieuw in de markt zijn of worden gebracht. Ook is CE-markering van machines verplicht indien een substantiële wijziging aan de machine wordt uitgevoerd. Infravision adviseert u graag bij het proces om te komen tot CE-markering van uw machine.