Infravision behaalt certificaat voor het uitvoeren van ISO 9001 audits

Infravision Management en Consultancy heeft 11 februari jl. het fel begeerde certificaat Lead Auditor Quality Management Systems ISO 9001 van Lloyd’s ontvangen. Een zwaar praktijk en theorie examen zijn met goed gevolg afgelegd. Met dit certificaat mag Infravision Management en Consultancy ISO 9001 audits (1e en 3e partij) en 2e partij audits bij leveranciers uitvoeren. Daarnaast kunnen alle vormen van audits worden uitgevoerd op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).