Projectmanagement

Goed projectmanagement is een must voor het uitvoeren van projecten. Infravision is PRINCE 2 en IPMA C gecertificeerd en daarmee vakbekwaam vanaf het starten van een project tot en met het opleveren van een project. Wij hebben niet alleen oog voor de klant maar brengen ook de gehele projectomgeving in kaart. Wij komen de afspraken na die bij het verstrekken van de opdracht zijn gemaakt.

Ons projectmanagement kenmerkt zich onder andere door:

  • Opstellen van een Business-case;
  • Samenstellen en vastleggen van projectteams;
  • Starten van een project op basis van summiere informatie (haalbaarheid en noodzaak project onderzoeken);
  • Initiëren van een project indien het project noodzakelijk is (inclusief het projectplan en bijbehorende documentatie);
  • Het bewaken van diverse thema’s binnen het project waaronder: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en risico’s;
  • Het bewaken van diverse management en technische fasen binnen een project;
  • Communicatie met gebruikers en diverse andere stakeholders;
  • Het afsluiten van een project.