Kennisvelden

Infravision brengt kennis maar deelt ook graag de kennis met u en uw klanten. Infravision heeft kennis op de volgende gebieden:

 • Auditen KMS en Systeemgerichte Contractbeheersing
 • ISO 9001
 • PRINCE 2 (Methodiek om projecten te managen)
 • UAV TI (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Technische Installaties)
 • UAV GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten)
 • EMVI criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)
 • RAW (Systematiek om contracten te schrijven)
 • Systeemgerichte Contractbeheersing
 • Contract Audits
 • System Engineering
 • Functioneel specificeren
 • Systemen en installaties in verkeerscentrales
 • Systemen en installaties boven en langs Rijkswegen
 • Tunneltechnische installaties
 • Tunnelveiligheid
 • Baanvakbeveiliging in het spoor
 • Emplacementbeveiliging (treinbeveiliging ten behoeve van stations)
 • RAMS (Prestaties van systemen en installaties)
 • RISMAN (Risicomanagement)
 • SSK (Standaard Systematiek voor Kostenramingen)
 • PRI (Projectramingen Infrastructuur)
 • PPI (Projectplanning Projecten Infrastructuur)
 • IPMA C